Väder norge. Sveriges klimat

Sveriges klimat

Väder norge

Anm: På topp brukar lufttrycket vara runt 800 millibar. Listan nedan på olika rekord runt om i världen är officiella rekord. Torrast är det vanligtvis i maj. Cherrapunji har även rekordet för en månad, 9 300 mm i juli 1861. Mest regn faller på västsidan av sydsvenska höglandet och fjällvärlden, medan och normalt sett är torrast och även soligast. Rekordnoteringen är -52,6 °C i , 2 februari 1966.

Nächster

Sveriges klimat

Väder norge

Orsaken var att mätningen utfördes av ett privat företag och på grund av den exceptionellt höga vindhastigheten tvivlade Australiens vädertjänst länge på att observationen var tillförlitlig. Kanske kommer även det nya rekordet att granskas, har aldrig noterat temperatur över 54 grader sedan dess. Ibland kan kraftiga blockera lågtrycksbanorna i flera veckor eller ännu mer men det är relativt ovanligt. Denna artikel listar väderrekord enligt officiell för på , i form av , , och samt olika väderfenomen. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta temperatur kan på en del platser i norra Sverige vara så hög som 70 grader.

Nächster

Aktuell lokal tid i Norge och väder i Norge

Väder norge

I Norrland börjar temperaturen vanligen sjunka i början av medan den första halvan av månaden i och södra endast brukar vara marginellt svalare än i juli. Årsnederbörden är ca 500—1000 mm i nästan hela landet. Särskilt vintertemperaturen förväntas stiga kraftigt men även somrarna förväntas bli både varmare och längre. På åtminstone någon plats i norra Norrlands inland brukar temperaturen sjunka under 40 minusgrader varje vinter i samband med att kall luft från Ryssland tränger in och i extrema fall kan temperaturen sjunka ner mot 50 minusgrader. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ,.

Nächster

Sveriges klimat

Väder norge

Tarfala ligger 1150 meter över havet. Det mest utpräglade i Sverige har norra Norrlands inland och nordvästra Svealand. Dessa förhållandevis höga vintertemperaturer i Sverige beror framförallt på närheten till och den varma i väster. En av orsakerna var till exempel att den aktuella observationen för maxtemperaturen den aktuella dagen avvek rejält från maxtemperaturen i omgivande orter. Termometern kontrollerades i efterhand av. I takt med att temperaturen på enligt de allra flesta klimatexperterna förväntas stiga under det kommande seklet på grund av mänskliga aktiviteter se förväntas klimatet i Sverige förändras. Juli och augusti är normalt regnigast då eftermiddagsskurar och värmeåskväder är relativt vanliga i framförallt Götalands inland.

Nächster

Aktuell lokal tid i Norge och väder i Norge

Väder norge

. Enligt gällande regler måste emellertid termometern vid en officiell mätstation vara belägen 1,5-2 meter över marken. Totalt registrerades 362 tromber, varav hela 312 på ett dygn. Temperaturen uppstod i gränssnittet mellan snö och luft i en isficka belägen på 3 800 meters höjd den 23 juli 2004 och lufttemperaturen uppskattades samtidigt till omkring -94°C. Kommentarer: 57,8 grader uppmättes i , 13 september 1922, observationen räknades som officiellt världsrekord men var ändå ifrågasatt. Även i Norrlands inland kan tillfälliga påtryckningar av mildluft från ge temperaturer upp till 10 plusgrader men vanligtvis håller sig temperaturen en bra bit under fryspunkten.

Nächster

Väderrekord

Väder norge

Vintrarna i Sverige är dock mycket mildare än på motsvarande breddgrad i Nordamerika och Asien. Allra varmast är det normalt i slutet av juli och ofta uppmäts de högsta temperaturerna i östra. Följaktligen finns få mätstationer med konventionell utrustning. De förhärskande västliga vindarna gör att de flesta vädersystemen kommer in västerifrån och vädret blir därmed växlingsrikt och ganska oförutsägbart till skillnad från till exempel somrarna i Medelhavsregionen. Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 5223 Falsterbo 0. Anm: Observationen blev officiellt godkänd av först 2010.

Nächster