Twoj stary to nietoperz. Steam 社区 :: LENO ®Banshamanツ PALENO

Orientacja sexualna

twoj stary to nietoperz

Twoja stara zbiera Metal Tazo. Twoja stara jest brakuj±cym ogniwem w teorii Darwin'a. Stary do tej pory robi z januszami gównoburzę na forach dla wędkarzy bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem. Twoja stara wo³a o pomstê do nieba. Twoja stara pamiêta o ¶mierci. Twoja stara dosta³a do¿ywocie za jazde na rowerze bez kasku. Siedzia³em jeszcze przy kompie, nagle us³ysza³em w ³azience jak przewracaj± siê z pó³ek dezodoranty itp.

Nächster

Twój stary to nietoperz

twoj stary to nietoperz

Twoja stara prasuje trawnik czajnikiem. Twoja stara bawi siê w ciamciaramcia. Zastanawiam siê czy co¶ z nim zrobiæ, gdy¿ po podwórku krêci siê dosyæ sporo kotów, a nietoperz nie wisi zbyt wysoko. Twoja stara wysiada we W³oszczowej. Twoja stara nie zna sie na zegarku elektronicznym. Znasz się na sporcie i zawsze wydaje Ci się, że z łatwością mógłbyś przewidzieć wynik każdego meczu? Twoja stara wrzuca 5-tke w maluchu.

Nächster

Twój stary to smakowity borowik

twoj stary to nietoperz

Twoja stara kasuje bilet w taksówce. Twoja stara jest tak szalona jak Rysiu z Klanu. Twoja stara prasuje przed praniem. Twoja stara pije wodê po pierogach. A wiêc dla ludzi, którym wlecia³ nietoperz - poczekajcie, a¿ on sobie przy¶nie Wtedy w pude³ko i szybko na dwór ¿eby siê nie mêczy³, ja to zrobi³em szybko bo siê go ba³em Mam nadziejê, ¿e pomogê tym chaotycznym tekstem komu¶ kto siê znajdzie w podobnej do mojej sytuacji. Pij mleko, bêdziesz jak twoja stara. Doda³: Maciek g³osów: 6522 wy¶wietleñ: 1404444 1.

Nächster

▷ Żaluzja Solonez

twoj stary to nietoperz

Twoja Stara zastawi³a Ciê w lombardzie. Twoja stara rozkodowa³a Disney Channel na Cyfrowym Polsacie. W ktorych miejscach mogl sie ukryc? Twoja stara wieczorem podchodzi bardziej. Twoja stara korzysta z Mobilkinga. Twoja stara to ostatni Mohikanin.

Nächster

stary to fanatyk wędkarstwa.

twoj stary to nietoperz

Twoja stara stepuje na polu minowym. Twoja stara umieszcza og³oszenia na Tablicy Mendelejewa Twoja stara to nadzieja Twoja stara przesz³a Mario w lewo. Twoja stara bierze czternast± lewê. Twoja Stara Twoja stara jest emo. Twoja stara programuje w Javie. Twoja stara ma na imiê Janusz.

Nächster

▷ Żaluzja Solonez

twoj stary to nietoperz

Twoja stara jest fryzjerem Anny Fotygi. Ale niedawno mieli¶my koloniê rozrodcz± tego gatunku w wiejskim domu murowanym - beton, jakie¶ p³ytki, full szczelin , wylot przy oknie nad framug±, w bezle¶nym, rolniczym terenie choæ stary park podworski by³ obok Posty: 2 Sk±d: z ³azienki Wys³any: 2008-07-29, 04:36 nietoperz w ³azience - co robiæ :P A wiêc jestem zbyt zszokowany, ¿eby i¶æ spaæ wiêc piszê do Was o tej kretyñskiej porze. Twoja stara wystêpuje w puszczy. Twoj± star± do pracy wozi Rysiek z Klanu. Twoja stara klaszcze u Rubika. Od dwóch lat co wiosna przyje¿d¿aj± do nas wymêczone zim± osobniki, które wpad³y do klatek schodowych lub mieszkañ.

Nächster

TWÓJ STARY (DISS NA STAREGO) PARIS PLATYNOV 1

twoj stary to nietoperz

Twoja stara ma sutki jak wentyle od Jelcza. Probowalismy zrobic wszystko, zeby wylecial przez okno. Twoja stara jest ekspedientk± na Allegro. A czy rusza³ siê gdy robi³a¶ zdjêcia? Twoja stara gasi ¶wiat³o w lodówce. Jak któregoś razu, jeszcze w podbazie czy gimbazie, miałem urodziny to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na ryby w drodze wyjątku. Twoja stara jest supportem na Arce Noego. Twoja stara nie umie skrêcaæ w lewo.

Nächster