Storytel tidningar. Storytels momssänkning går till författare

Bolagsordning

Storytel tidningar

§ 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst två suppleanter utses. Parterna har kommit överens om att inte uppge köpesumman. Ersättningsnivåerna till författarna har diskuterats under flera år. Det första kvartalet 2018 hade man 577 900 abonnenter. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Nächster

Storytel förvärvar den digitala tidningsprenumerationstjänsten Ztory

Storytel tidningar

Efter kampanjperioden slut erbjuds kunderna att fortsätta sin kombinerade prenumeration på Storytel och Ztory till ett förmånligt pris. Om du gillar det vi gör och har möjlighet tar vi gärna emot ditt bidrag. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Boken har en viktig plats i vårt samhälle. Det är väldigt viktigt att fler författare kan ha en bra intjäning på att skriva böcker.

Nächster

Om Storytel

Storytel tidningar

Ett av de främsta samtalsämnena i bokbranschen det senaste året har gällt förlagens ersättningar från de digitala abonnemangstjänsterna. När det gäller magasin uppvägs de låga ersättningarna för en läst tidning i tjänsten av att de säljer annonsutrymme i magasinen. Vi ser att du använder en adblocker för att inaktivera annonser på vår sajt. § 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. I början av året köpte Storytel den digitala streamingtjänsten Ztory, som innehåller över 700 tidningar och magasin. Digitala morgontidningar, kvällstidningar och magasin.

Nächster

Storytel lockar sommarkunder med tidningar

Storytel tidningar

Under första kvartalet 2019 ökade antalet abonnenter på Storytel med 44 procent till totalt 834 300. Sommarkampanjen kommer att synas och höras i tv, radio, online och sociala medier med start idag. I dag är momsen på papperspublikationer 6 procent jämfört med 25 procent på digitala men digitalmomsen sänks alltså från den 1 juli 2019. Storytel och Bonnierförlagen har haft intensiva förhandlingar under sommaren som slutligen utmynnade i att vi kunde ingå avtalet idag. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Där finns istället tjänster som som nu får konkurrens.

Nächster

Storytel förvärvar den digitala tidningsprenumerationstjänsten Ztory

Storytel tidningar

Det stod tidigt klart att Storytel inte tänkte integrera Ztorys utbud i sin egen app, det är för övrigt knappast troligt att det går eftersom de bygger på helt olika tekniker. Momssänkningen innebär i praktiken att om man bibehåller samma prisnivå så ökar intäkterna som författarna tar del av med 18 procent, säger han. § 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva i förlagsverksamhet, ii skriftställande och annan kulturell verksamhet, iii förvärv och licensering av rättigheter och iv konsultverksamhet inom förlags-, film och annan kulturell verksamhet och annan därmed förenlig verksamhet v förlagsverksamhet genom produktion och försäljning av ljudböcker och annan därmed förenlig verksamhet. Under 2018 ökade den totala försäljningen av böcker med 4,9 procent. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Det beror på hur prisnivån utvecklas. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev.

Nächster

Storytel förvärvar den digitala tidningsprenumerationstjänsten Ztory

Storytel tidningar

Prova Storytel fritt i 30 dagar På väg till plugget? De titlar från Bonnierförlagen som lanserats sedan den 1 april 2019 och fram till idag, kommer att göras tillgängliga på Storytel-plattformen så snart som möjligt, och allra senast från den 1 september 2019. Häromdagen skrev vi om den , de erbjuder förutom eböcker och ljudböcker även magasin och tidningar som kan läsas direkt i appen. Frågan framåt blir givetvis ifall Storytelappen ska utvecklas för att även kunna läsa tidningar — och därigenom även bilderböcker. . Lyssna och läs närsomhelst och varsomhelst. Stötta den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. Digitaliseringen av den svenska bokbranschen blev just ytterligare lite mer komplex.

Nächster

Storytels momssänkning går till författare

Storytel tidningar

Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Idag har ett nytt och treårigt avtal ingåtts som innebär att Storytels svenska kunder åter kan ta del av nya titlar från Bonnier. I slutet av januari i år förvärvade Storytel den digitala tidningsprenumerationstjänsten Ztory. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Kanske fick du lite kunskap eller tips eller bara ett gott skratt… I så fall har vi lyckats.

Nächster

Storytel köper Ztory för att erbjuda digitala tidningar

Storytel tidningar

Dessutom känns det väldigt bra att öka exponeringen för god journalistik i Storytels fantastiska miljö med engagerade läsare som verkligen älskar historier, säger Daniel Malmqvist, medgrundare och ansvarig för Ztory, i pressmeddelandet. Högst 10 000 aktier av serie A och högst 120 000 000 aktier av serie B får utges. Som du märkte slapp du betalvägg, eftersom vi vill välkomna nya läsare och göra det enkelt för trogna boktuggare. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. § 11 Rätt att deltaga i bolagsstämma Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. Via en kampanj som inleds i dag via såväl tv, radio som sociala medier kommer Storytel informera sina kunder att de under tre månader kommer att kunna ta del av Ztory, utan extra kostnad. Om Storytel Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt.

Nächster