Solrosen östervåla. Solrosen östervåla öppettider

Öppettider Solrosen Café & Secondhand i Dalvägen 4, 740 46, Östervåla

Solrosen östervåla

Här kan du läsa dagstidningen och göra olika fynd i butiken. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Öppet hus i Östervåla tisdagar och Harbo torsdagar kommer att ha öppet tills vidare mellan 10. Såsom befriande omständighet ska enligt detta avtal anses t. Självklart vill vi att så många som möjligt kommer till oss och ni som besöker oss skall veta att vi har handsprit i automaterna på kundtoaletterna, gott om tvål och sedan november har vi även engångshanddukar allt för att minimera risken för smittspridning. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Nächster

Östervåla Harbo pastorat

Solrosen östervåla

När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t. Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider , m. Allt för att inte vi skall röra oss ute för mycket bland er också. Parts insolvens Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Recycla. Var behandlar vi dina personuppgifter? Solrosen i Östervåla är ett kvalitetssäkrat och godkänt företag som du kan jämföra offerter från här på Recycla. Du kan om du vill, lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Nächster

Solrosen i Östervåla

Solrosen östervåla

Användare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Recycla. Meddelande kan ske via e-mail eller genom information på Kundens användarkonto. Snart är det Påsk, en påskvecka som blir alldeles annorlunda denna gång. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder. Karta: Du kan zooma in och ut med + och - knapparna, och flytta kartan genom att klicka på den när muspekaren ser ut som en hand. Vi är ett socialt företag och vår viktigaste uppgift är att stötta och ta hand om de personer som av olika anledningar arbetstränar hos oss. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning.

Nächster

Kvinnojouren Solrosen

Solrosen östervåla

Ansvarsbegränsning För det fall webbplatsen Recycla. Vi har alltså stängt tisdagar för att bättre kunna förbereda oss att bemanna de dagar vi har öppet. Ett bygdecafé där du kan fika och äta hembakade kaffebröd. Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vi kommer att utöka sittplatserna för vår uteservering så snart vi kan och vädret blir gynnsammare. Berätta hur många ni är i hushållet och glöm inte namn, adress och telefonnummer sa att vi kan kontakta er.

Nächster

Kvinnojouren Solrosen

Solrosen östervåla

Secondhandbutik i Östervåla , Norra Uppland. Detta innebär i korthet: Personuppgifter kommer endast sparas så länge som det är relevant Du kan närsomhelst begära ett utdrag över var dina personuppgifter finns med Du kan begära att dina personuppgifter tas bort från deltagarlistor Dina personuppgifter hanteras endast av anställd personal 2, Rutinbeskrivning och intern integritetsskyddspolicy 3, Vid pastoratets behandling av personuppgifter gäller följande enligt dataskyddsförordningen Tillbaka till toppen Tillbaka till innehållet. Vi har café med hembakat bröd, goda smörgåsar, Secondhand ca 600 kvm, möbler, kläder, prylar, kuriosa m m. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor. Vi är tacksamma för att allt slutade bra utan personskador och riktar ett stort tack till snabb handlingskraft från personalens sida.

Nächster

Öppettider Solrosen Café & Secondhand i Dalvägen 4, 740 46, Östervåla

Solrosen östervåla

Typ av uppgifter: Namn, kön, profilinställningar, köphistorik och betalningsinformation, tekniska data rörande enheter som använts, köp- och användardata t. Parternas ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador. Här hittar du öppettider , karta och kontaktuppgifter till Återbruket i Östervåla. På treårsdagen av verksamhetens start, har man drygt personer knutna till verksamheten som anställda, i arbetsträning eller som volontärer. Kundförfrågningar och användarnas kontaktuppgifter I det särskilda avtal Kunden ingår med Recycla.

Nächster