Schoolsoft franska skolan. Franska Skolan

Svenska Skolan i Paris

Schoolsoft franska skolan

Skolan har idag cirka 850 elever. Vi får lokalkostnadsersättning från respektive kommun enligt de lagar och regler som gäller. Vi har fyra avdelningar indelade efter barnens åldrar och fördelningen ser ut enligt följande: Avdelningar. Some 25 600 students attend our 36 schools around the country. Skolan omfattar förskola till och med grundskola årskurs 1-9.

Nächster

Välkommen till Internationella Engelska Skolan

Schoolsoft franska skolan

Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Målet är att ge eleverna en språk- och kulturkompetens. Vi ser till helheten hos eleven och därför är värdegrundsarbetet betydelsefullt för oss. För oss är det viktigt att våra elever får en god grund för vidare studier och för ett aktivt liv i ett föränderligt samhälle. Det blev en stor succé och jag som lärare är mycket stolt över våra entreprenörer! Franska Skolans uppgift är att ge sina elever kunskap av hög kvalitet. Undervisningen i franska bedrivs i mindre grupper som anpassas efter elevernas förkunskaper. Svenska skolan i Paris strävar efter delaktighet och dialog där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation.

Nächster

Om Franska Skolan

Schoolsoft franska skolan

Undervisningen på gymnasiet är förlagd till den franska skolan Saint Dominique som ligger väster om Paris centrum, i kommunen Neuilly-sur-Seine. Franska Skolan följer den svenska läroplanen och undervisningsspråket är svenska. You can check these in your browser security settings. Franska Skolan har erkänt skickliga pedagoger och våra elever uppnår mycket goda studieresultat. Ena dagen har eleverna franskalektion, nästa dag svenskalektion. Franska Skolan erbjuder en lugn studiemiljö och en respektfull samvaro där alla blir sedda.

Nächster

Welcome to IES Liljeholmen

Schoolsoft franska skolan

Föräldrarna är en resurs i verksamheten. Årskurs 1-5 Under grundskolans första år befästs franskan allt mer. Utveckling i samverkan Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Det betyder att de elever som vill kan studera franska på gymnasienivå och tillgodoräkna sig gymnasiepoängen. During the Corona pandemic staff at schools are working incredibly hard to continue to provide education and keep schools open, as this is vital to society.

Nächster

Om Franska Skolan

Schoolsoft franska skolan

Young Swedes should acquire a total inner security when speaking English. Franska Skolan har kvalificerat sig till Riksfinalen i moderna språk och i modersmål i franska. Grundskolan Grundskolan är indelad i Förskoleklass, Lågstadium 1-3, Mellanstadium 4-6 och Högstadium 7-9. Med nya kunskaper, ökat självförtroende och sociala nätverk får människor möjligheter och styrka att själva utforma och påverka sina liv. Schools should have a calm environment where teachers can teach and students learn. If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here: We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers.

Nächster

Grundskolan

Schoolsoft franska skolan

Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Våra elever kommer främst från Sverige men också från de övriga nordiska länderna. Franska Skolan är öppen för alla. An important part of our success is that we provide a secure environment for teaching and learning. All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan, istället för att lägga tid och energi på att etablera förutsättningar för lärande kan de istället kliva in i sitt klassrum med vetskapen om att deras lektion kommer att börja i tid och fortlöpa smidigt utan avbrott. Förskolan och grundskolan på Médéric erbjuder ekologisk hemlagad mat som ingår i skolavgiften.

Nächster