Rønde efterskole i brand. Undersøgelse af brand på efterskole er slut: Årsagen forbliver et mysterie

Undersøgelse af brand på efterskole er slut: Årsagen forbliver et mysterie

Rønde efterskole i brand

Det erstatter på ingen måde et ægte og varmt højskolefællesskab, men vi forsøger at få det bedste ud af situationen. Vores nuværende elever er, i så stort et omfang det er muligt, blevet tilbudt en plads på vores efterårshold, for at de får muligheden for et så normalt højskoleophold som muligt. Politiet oplyser, at der arrangeres overnatning på Rønde Idrætscenter. Vi arbejder på så hurtigt som muligt at genoprette dagligdagen og fortsætte forløbene med begge vores dejlige elevhold. Elever og personale handlede hensigtsmæssigt under hele evakueringen, og vi kan konstatere, at skolens beredskabsplan fungerede efter hensigten. De opholder sig derfor på højskolen i disse uger.

Nächster

Brand på Rønde Højskole og Efterskole

Rønde efterskole i brand

Lav en nu for at reservere plads på efterårsholdet. Rønde Efterskole er løbende moderniseret. Vi forventer en afklaring på placering og proces i løbet af mandagen og ser frem mod at kunne modtage alle elever igen. Og alle elever blev reddet ud fra bygningen, hvor flere af dem har værelser — også på tredje sal ikke langt fra flammerne. Han kan ikke sige noget om, hvor stor en del af skolen der brænder, men billeder viser, at store dele af taget står i flammer. På baggrund af regeringens udmeldinger, bliver vi desværre nødt til at forlænge hjemsendelsen af vores elever. Det var et mirakel, at vi overlevede dengang.

Nächster

Undersøgelse af brand på efterskole er slut: Årsagen forbliver et mysterie

Rønde efterskole i brand

Senere kan der blive brug for hjælp af forskellig slags, og vi vil til den tid melde ud i samarbejde med Rønde Højskole og Efterskoles Venner — evt. Det glæder os at mærke jeres opbakning. Mange tak for hilsner og tilbud om hjælp fra nær og fjern. Der vil i denne uge blive opstillet midlertidige løsninger, men allerede fra næste uge forventer vi, at de mere permanente løsninger kommer på plads for både indkvartering, undervisning og administration. Vi har en hel masse kvadratmeter, så det skal nok gå, siger centerchefen.

Nächster

Brand på Rønde Højskole og Efterskole

Rønde efterskole i brand

Alarmen om branden kom kort efter klokken 20. Vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger. Eleverne på højskolen og efterskolen spiser sammen, men stedet fungerer ellers som to adskilte skoler. Men skolens beredskab har fungeret, så alle kom i sikkerhed. Og det samme gælder forældrene. Vi har i dag ikke et præcist tidspunkt for, hvornår denne ordning kan træde i kraft, men vi forventer en hurtig løsning, så vi kan blive klar til at genoptage efterskoleforløbet.

Nächster

Efterskole står i flammer: Elever evakueres til hal

Rønde efterskole i brand

Vi fjernunderviser på både linje- og valgfag, laver aktiviteter, samlinger, sang, banko, yoga og alt muligt andet, indtil vi forhåbentlig snart lukker op igen. Siden har de to skoler levet i samme hus, oplyser skolen på sin hjemmeside. De er i øjeblikket ved at flytte de 133 elever til overnatning på Rønde Idrætscenter, der står klar til at tage imod dem. Politiet er sammen med skolen igang med at koordinere og fragte 133 elever til overnatning på Rønde Idrætscenter. Vi afholder derfor virtuelle samlinger hver dag kl. Skolens telefoner er igen virksomme, men endnu har administrationen ikke adgang til alle databaser, så vi kan kun i ringe omfang sende mails ud.

Nächster

Rønde Højskole

Rønde efterskole i brand

Vi fortsætter ufortrødent vores fjernundervisning og mange online sociale begivenheder. De samledes i første omgang i skolens hal, inden en bus kørte dem til Rønde Idrætscenter. Alle elever er ude af bygningen og i god behold. Måske allerede lørdag eller søndag, sagde indsatsleder Erik Madsen fra Østjyllands Politi, da Stiften talte med ham på brandstedet. På Rønde Efterskole er eleverne nu samlet igen. Risiko for nedfaldne tagdele Efter et par timers arbejde var branden nogenlunde under kontrol, men efterslukningsarbejdet fortsatte helt indtil kl.

Nächster

Store skader efter voldsom brand på efterskole

Rønde efterskole i brand

Tobias Schjøtt Bergsnev fortæller til Ekstra Bladet, at han lå og sov, da han pludselig blev vækket af en gangvagt, der fortalte, at de alle skulle op og væk. Planen er, at efterskoleeleverne vender tilbage til skolen onsdag aften den 30. Heller ikke politi eller brandvæsen er kommet med en melding. Overnatter på idrætscenter Der er ifølge politiets Twitter ingen elever på skolen, og alle er i god behold. Du kan roligt tilmelde dig efterårsholdet, hvis du vil være sikker på en plads. Vi har spærret af derude, fordi der er risiko for nedfaldne tagdele. Denne vil fortsat være lukket af, uanset at skadegraden er forskellig rundt omkring i bygningen.

Nächster

Undersøgelse af brand på efterskole er slut: Årsagen forbliver et mysterie

Rønde efterskole i brand

Derudover kører vi fjernundervisning på de studieforberedende linjer og i mange andre gode fag hver formiddag mellem kl. Når eleverne vender tilbage vil de blive modtaget af skolens lærere. Der vil være en orientering om forløbet til elever og forældre og mulighed for samtaler. Alle efterskoleelever er nu hjemme og højskoleleverne er på skolen, da deres del af skolen ikke er berørt af branden. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at flammerne er gået gennem taget i hovedhuset. Vi beder om forståelse for og opbakning til dette i den kommende tid. Vi har en hel masse kvadratmeter, så det skal nok gå.

Nächster