Kommunale avgifter bergen. Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Enorme forskjeller på kommunale avgifter

Kommunale avgifter bergen

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp. Det vil si at Stavanger og Hjelmeland som hadde bunnfradrag fra før, fortsetter med dette i 2020. Tabellen er sortert alfabetisk etter kommunenavn. Da vil både takster, bunnfradrag og selve skattesatsen promillen settes på nytt. Dette er grunnlaget for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp.

Nächster

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter bergen

Den faste avfallsuavhengige gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og tjenesteomfang, og er på 999 kroner per år eks. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned, hvert halvår eller en gang i året. Fakturaen sendes ut til den som er tinglyst eier av eiendommen. Der må innbyggerne ut med 16 340 kroner per år for de samme tjenestene. Hvorfor er eiendomsskatten lavere enn i fjor? Hvis det ikke foreligger tegninger i arkivet eller det ikke oppnås enighet, må grunneier sende inn skriftlig dokumentasjon, som plan- og snittegninger, som beviser feilregistreringen. Er postene på fakturaen vanskelige å forstå? Alle byggesaksblanketter, og mer informasjon, finner du på nettsidene til.

Nächster

Eiendomsavgifter

Kommunale avgifter bergen

Hvis et bygg i løpet av året får status som revet blir det beregnet skatt for resten av det innværende år. I gjennomsnitt vil de store byene som Oslo og Bergen ha lavere kommunale avgifter enn mindre steder, på grunn av stordriftsfordelene de får på de ulike tjenestene. Eiendomsskatten er for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter. Takstnemnda og overtakstnemnda er oppnevnt av bystyret for å bestemme retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres, behandle takstforslagene og behandle klager. Hvis det mengdevariable leddet blir stipulert er forbruket 1,5 kubikkmeter per kvadratmeter.

Nächster

Kommunale avgifter etter kommunenavn

Kommunale avgifter bergen

For eiendommer med vannmåler blir måleren avlest en gang i året. Eiendomsskatt - ofte stilte spørsmål Hvilke opplysninger er offentlige? Hvorfor er arealet oppgitt på faktura ikke det samme jeg fikk oppgitt under kjøp av leiligheten? Har man aldri kjøpt bolig før kan det være mye å sette seg inn i. I 2020 beregnes eiendomsskatt etter reglene fra det som i 2019 var Stavanger, Finnøy, Rennesøy og Hjelmeland kommuner Ombo-delen av Hjelmeland. . Det vil ta tid å legge om fag- og økonomisystemene som blir berørt av en slik omlegging. Bygg - ofte stilte spørsmål Vi har fått tillatelse til å rive et bygg, men vi betaler fortsatt eiendomsskatt for bygningen. Alle klager må være skriftlige og undertegnes deg som klager.

Nächster

Kommunale avgifter etter kommunenavn

Kommunale avgifter bergen

Her kan du ekstern tjeneste Dette innlegget ble originalt publisert 16. Se også svar på forrige spørsmål. Eierskifte De fire terminene har faste forfall og skal betales til rett tid. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune. Vann- og avløp skal da ha mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoplet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett.

Nächster

Kommunale krav

Kommunale avgifter bergen

Snarere tvert imot så er det veldig fornuftige grunner og rettferdig at det er forskjeller i landet. Er det ikke inkludert, så blir fakturene sendt direkte til deg som eier. Du betalte for hele terminen på forrige faktura og får tilbake fra den dagen du byttet beholder. Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune. Kommunen kan ikke splitte kommunale gebyr og eiendomsskatt og sende til hver av eierne. Arealet på fakturaen min er feil.

Nächster

Eiendomsavgifter

Kommunale avgifter bergen

Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon. Kommune Sum Avfall Avløp Vann Feiing Agdenes 14 443 3 438 4 908 5 113 985 Alstahaug 13 684 3 758 4 958 4 419 550 Alta 13 365 4 785 4 331 3 724 525 Alvdal 11 119 3 501 5 536 1 489 593 Andøy 10 160 3 803 2 646 3 215 496 Aremark 10 943 3 124 5 288 1 813 719 Arendal 13 129 4 565 5 188 3 071 305 Asker 11 138 3 478 4 296 3 136 228 Askim 11 118 2 361 4 438 3 875 444 Askvoll 17 756 3 354 6 105 7 921 376 Askøy 16 035 2 124 5 916 7 279 716 Audnedal 16 080 2 738 6 754 6 174 415 Aukra 12 929 3 468 3 788 5 223 451 Aure 10 195 3 200 3 000 3 325 670 Aurland 12 545 4 086 3 838 4 088 534 Aurskog-Høland 14 929 3 939 7 221 3 233 536 Austevoll 13 463 2 503 4 640 5 638 683 Austrheim 14 016 4 360 4 073 5 123 461 Averøy 14 196 2 794 4 566 6 364 473 Balestrand 11 900 4 079 2 960 4 018 844 Ballangen 15 630 4 486 6 393 4 003 749 Balsfjord 14 390 4 663 5 150 3 975 603 Bamble 11 414 2 824 4 523 3 403 665 Bardu 9 663 3 619 2 338 3 013 694 Beiarn 13 368 2 943 4 350 5 725 350 Berg 10 788 3 750 5 965 1 073 0 Bergen 8 706 2 224 3 725 2 396 361 Berlevåg 14 325 3 594 4 694 5 328 710 Bindal 14 016 5 150 2 534 5 938 395 Birkenes 15 059 4 455 5 844 4 588 173 Bjerkreim 10 313 3 750 4 000 2 250 313 Bjugn 13 390 3 620 4 490 4 710 570 Bodø 10 255 2 943 3 243 3 621 449 Bokn 16 993 3 219 4 451 8 529 794 Bremanger 16 608 3 873 4 181 7 954 600 Brønnøy 11 749 4 489 3 695 3 045 520 Bygland 19 741 3 949 10 578 4 605 610 Bykle 13 015 3 313 6 125 2 906 671 Bærum 9 900 3 438 3 600 2 588 275 Bø 12 671 3 351 4 798 3 930 593 Bø 15 408 4 081 6 154 4 713 460 Bømlo 13 093 2 046 6 250 4 313 484 Båtsfjord 16 626 4 458 4 919 6 548 703 Deatnu Tana 19 581 4 601 8 589 5 409 983 Dovre 19 820 2 788 9 690 6 480 863 Drammen 14 418 3 403 6 678 3 773 565 Drangedal 21 486 3 703 8 951 8 408 425 Dyrøy 18 186 4 206 6 900 6 300 780 Dønna 14 503 3 758 5 521 4 644 580 Eid 16 190 3 873 5 581 6 236 500 Eide 13 165 4 119 5 249 2 960 838 Eidfjord 12 106 4 454 3 600 3 600 453 Eidsberg 8 700 1 763 3 563 2 875 500 Eidskog 16 625 2 831 8 431 4 513 850 Eidsvoll 13 986 2 895 7 205 3 428 459 Eigersund 9 530 3 750 4 245 993 543 Elverum 9 245 2 656 3 620 2 376 593 Enebakk 18 903 3 665 9 073 5 828 338 Engerdal 22 568 3 725 8 938 9 313 593 Etne 16 076 2 575 3 708 9 174 620 Etnedal 17 040 2 990 7 438 5 938 675 Evenes 13 159 3 598 3 794 4 965 803 Evje og Hornnes 15 685 3 525 7 211 4 599 350 Farsund 12 543 3 596 4 863 3 595 489 Fauske 11 208 3 014 3 356 4 463 375 Fedje 12 403 4 548 4 536 3 031 288 Fet 17 656 3 834 9 140 4 189 494 Finnøy 13 278 2 996 4 406 5 438 438 Fitjar 9 110 1 075 4 175 3 180 680 Fjaler 11 494 3 354 3 979 3 536 625 Fjell 12 461 2 510 5 191 3 960 800 Flakstad 21 868 3 864 6 471 10 940 593 Flekkefjord 9 714 3 104 3 770 2 310 530 Flesberg 22 233 3 615 8 350 9 626 641 Flora 12 619 3 986 4 141 3 891 600 Flå 16 918 2 825 6 559 7 090 444 Folldal 16 961 3 461 5 218 7 690 593 Forsand 10 376 3 650 2 983 3 415 329 Fosnes 12 368 4 223 3 506 4 098 541 Fredrikstad 10 881 3 155 4 831 2 379 516 Frogn 11 453 3 123 4 561 3 189 580 Froland 15 466 4 159 6 425 4 528 355 Frosta 17 464 5 410 6 636 4 813 605 Fræna 13 059 3 294 5 074 4 179 513 Frøya 14 123 3 738 4 740 5 036 609 Fusa 14 566 2 141 4 419 7 146 860 Fyresdal 15 396 2 250 8 503 4 344 300 Færder 14 754 2 650 7 889 3 726 489 Førde 12 215 3 354 5 675 2 661 525 Gamvik 15 801 5 386 4 255 4 785 1 375 Gaular 18 793 3 354 7 170 7 429 840 Gausdal 12 235 3 155 4 823 3 745 513 Gildeskål 13 956 3 206 3 960 6 290 500 Giske 8 110 3 625 1 650 2 235 600 Gjemnes 17 726 3 600 3 564 9 878 685 Gjerdrum 20 291 3 293 9 766 6 684 549 Gjerstad 21 043 3 625 10 939 6 174 305 Gjesdal 9 973 2 725 3 760 3 138 350 Gjøvik 9 445 2 625 3 150 3 070 600 Gloppen 14 766 4 841 4 550 3 738 1 638 Gol 12 258 2 958 4 950 3 906 444 Gran 13 548 3 416 5 351 4 298 483 Grane 17 398 3 934 7 283 5 514 668 Granvin 19 480 4 455 4 530 9 825 670 Gratangen 17 109 5 688 1 793 8 911 718 Grimstad 10 668 4 639 3 384 2 195 450 Grong 14 361 4 975 5 548 3 289 550 Grue 18 693 3 424 9 669 4 819 781 Gulen 15 256 4 360 4 950 5 360 586 Hadsel 11 449 3 344 3 959 3 584 563 Halden 12 388 3 089 5 885 3 025 389 Halsa 14 931 3 419 4 965 6 046 501 Hamar 14 126 3 315 6 203 3 804 805 Hamarøy 14 938 3 250 2 219 8 375 1 094 Hammerfest 11 783 4 843 3 639 2 944 358 Haram 13 235 3 566 2 875 6 350 444 Hareid 13 121 4 085 3 413 5 206 418 Harstad 13 803 4 371 4 593 4 353 486 Hasvik 12 851 5 499 3 285 3 706 361 Hattfjelldal 13 483 4 334 3 255 5 215 679 Haugesund 10 641 2 575 4 310 3 341 415 Hemne 17 979 3 438 3 768 8 364 2 410 Hemnes 14 100 3 928 5 696 3 780 696 Hemsedal 13 488 3 063 5 053 3 160 2 213 Herøy 10 691 3 758 3 155 2 933 846 Herøy 13 629 4 086 5 388 3 543 613 Hitra 13 035 3 438 4 250 4 739 609 Hjartdal 20 563 4 188 8 306 7 381 688 Hjelmeland 19 533 3 040 8 326 7 816 350 Hobøl 15 554 2 803 4 498 7 961 293 Hol 11 765 3 223 3 434 4 890 219 Hole 12 495 3 416 5 070 3 545 464 Holmestrand 12 988 2 794 4 674 5 134 386 Holtålen 17 535 3 363 4 913 8 410 850 Hornindal 19 299 3 743 7 660 7 290 606 Horten 11 038 2 470 5 304 2 836 428 Hurdal 21 246 4 088 9 416 7 114 629 Hurum 16 243 3 353 6 013 6 424 454 Hvaler 12 534 3 030 5 546 3 668 290 Hyllestad 15 234 3 354 3 316 7 988 576 Hægebostad 26 028 3 918 16 400 5 284 426 Høyanger 12 353 3 320 4 083 4 294 656 Høylandet 20 198 5 298 8 955 5 208 738 Hå 8 856 2 600 4 016 1 944 296 Ibestad 11 719 4 478 2 461 4 064 716 Inderøy 16 736 5 298 6 563 4 246 630 Indre Fosen 12 520 3 750 3 424 4 746 600 Iveland 17 391 3 806 7 991 4 985 609 Jevnaker 13 384 3 416 4 339 5 100 529 Jondal 18 275 4 346 5 099 8 243 588 Jølster 15 849 2 998 8 138 4 006 708 Karasjok 12 864 5 083 4 343 1 906 1 533 Karlsøy 14 694 5 129 4 350 4 883 333 Karmøy 10 164 2 838 4 054 2 658 615 Kautokeino 15 426 4 814 5 540 4 148 925 Klepp 10 710 3 084 4 551 2 695 380 Klæbu 11 103 1 750 6 060 2 749 544 Kongsberg 7 975 2 758 2 381 2 090 746 Kongsvinger 11 560 2 523 4 288 4 125 625 Kragerø 9 030 3 059 3 494 1 948 530 Kristiansand 10 150 3 925 4 041 2 034 150 Kristiansund 11 750 3 368 5 060 2 758 565 Krødsherad 17 358 3 376 8 738 4 694 550 Kvalsund 14 750 3 875 4 875 5 625 375 Kvam 12 801 2 374 5 364 4 508 556 Kvinesdal 13 368 3 104 5 834 4 004 426 Kvinnherad 12 966 2 239 4 828 5 481 419 Kviteseid 14 171 2 270 6 168 5 286 448 Kvitsøy 11 773 3 525 5 625 2 125 498 Kvæfjord 12 474 5 313 2 690 3 778 694 Kvænangen 17 041 4 250 7 500 4 839 453 Kåfjord 17 669 4 251 7 588 5 471 359 Landet 14 008 3 573 5 179 4 671 585 Larvik 11 610 2 565 4 899 3 734 413 Lavangen 10 113 3 866 1 765 3 750 731 Lebesby 18 535 6 640 3 404 6 640 1 851 Leikanger 14 743 4 054 3 174 7 023 493 Leirfjord 16 168 4 334 3 360 7 974 500 Lenvik 12 973 3 468 4 773 4 234 499 Lesja 12 880 2 778 3 049 6 291 763 Levanger 12 278 4 328 4 575 2 813 563 Lier 13 815 3 403 5 988 3 701 724 Lierne 19 674 3 724 7 113 8 208 630 Lillehammer 11 568 3 155 4 380 3 520 513 Lillesand 16 580 4 455 6 943 4 959 224 Lindesnes 18 783 2 738 10 275 5 343 428 Lindås 11 809 4 760 2 079 4 646 324 Lom 12 475 3 084 5 339 3 353 700 Loppa 14 416 4 571 4 478 4 311 1 056 Lund 12 146 3 104 4 950 3 561 531 Lunner 14 205 3 416 6 741 3 335 713 Lurøy 12 749 4 908 2 103 4 815 924 Luster 14 219 4 294 4 289 5 130 506 Lyngdal 10 236 3 339 3 329 3 076 493 Lyngen 13 878 4 251 4 749 4 425 453 Lærdal 12 694 4 085 4 078 4 025 506 Lødingen 11 338 4 031 2 775 3 813 719 Lørenskog 11 281 4 501 3 975 2 358 448 Løten 16 280 3 923 6 169 5 135 1 054 Malvik 13 045 3 454 4 369 4 863 360 Mandal 10 094 2 825 3 936 2 906 426 Marker 14 665 2 800 7 250 4 115 500 Marnardal 17 256 2 738 7 996 6 011 511 Masfjorden 14 673 3 860 4 125 6 063 625 Meland 13 785 4 360 4 193 4 614 619 Meldal 15 265 3 438 6 303 4 790 735 Melhus 18 068 3 598 8 475 5 206 789 Meløy 13 360 2 629 5 085 4 943 704 Meråker 13 028 600 7 411 4 331 685 Midsund 9 234 3 480 3 701 1 635 418 Midtre Gauldal 15 019 3 598 6 454 3 606 1 361 Modalen 11 778 4 488 3 848 2 880 563 Modum 15 160 3 353 7 125 4 010 673 Molde 9 371 3 694 2 826 2 316 535 Moskenes 13 604 3 549 4 549 5 131 375 Moss 10 876 3 333 4 213 2 888 444 Målselv 14 300 3 666 5 915 4 016 703 Måsøy 15 711 5 270 3 134 6 438 870 Namdalseid 16 178 4 850 6 071 4 469 788 Namsos 14 029 4 725 5 450 3 404 450 Nannestad 14 333 3 049 6 321 4 466 496 Narvik 11 018 3 725 3 728 2 838 728 Naustdal 13 964 3 354 4 335 5 776 499 Nedre Eiker 14 195 3 403 6 106 4 121 565 Nes 11 449 3 566 2 400 4 229 1 254 Nes 12 951 2 851 5 184 4 399 518 Nesna 16 460 4 908 3 598 7 378 578 Nesodden 15 525 2 818 5 659 6 419 630 Nesseby 15 389 4 754 951 9 218 466 Nesset 15 519 3 051 4 984 6 375 1 109 Nissedal 12 818 2 963 4 205 5 375 275 Nittedal 13 776 3 671 5 790 3 823 493 Nome 16 093 2 859 7 739 5 044 451 Nord-Aurdal 18 724 2 990 7 294 7 821 619 Nord-Fron 14 965 1 939 7 179 5 309 539 Nord-Odal 16 150 2 529 6 570 6 545 506 Norddal 9 906 3 289 1 774 4 546 298 Nordkapp 15 458 5 568 4 676 4 753 461 Nordre Land 20 189 2 789 9 406 7 431 563 Nordreisa 17 326 4 251 6 831 5 791 453 Nore og Uvdal 15 471 2 326 5 659 6 496 990 Notodden 17 130 4 570 6 673 5 405 483 Nærøy 14 133 4 673 4 435 4 519 506 Odda 15 784 3 343 6 818 5 079 545 Oppdal 9 380 3 340 2 570 2 916 554 Oppegård 14 109 2 898 4 668 6 143 401 Orkdal 15 204 3 438 6 364 4 578 825 Os 13 961 3 675 5 434 4 178 675 Os 17 108 2 093 9 313 4 984 719 Osen 16 304 4 600 5 098 5 976 630 Oslo 11 698 5 541 3 508 2 411 238 Osterøy 10 430 2 108 2 834 5 040 449 Overhalla 11 796 4 728 4 221 2 375 473 Porsanger 13 541 5 843 2 728 3 836 1 135 Porsgrunn 11 103 2 750 4 900 2 900 553 Radøy 12 174 4 360 3 650 3 705 459 Rakkestad 12 949 3 364 5 214 3 871 500 Rana 11 713 4 908 3 174 3 054 578 Randaberg 9 179 3 256 3 466 2 088 369 Rauma 13 864 3 844 4 553 4 798 670 Re 14 849 1 929 7 310 5 168 443 Rendalen 19 683 3 959 6 218 8 914 593 Rennebu 10 194 3 438 3 275 2 400 1 081 Rennesøy 11 058 3 238 4 398 3 044 379 Rindal 17 713 3 438 8 300 5 563 413 Ringebu 15 608 1 939 7 428 5 703 539 Ringerike 16 068 3 416 7 688 4 500 464 Ringsaker 16 163 3 174 7 518 4 641 830 Risør 12 148 3 630 4 835 3 326 356 Roan 14 600 4 800 4 730 4 360 710 Rollag 17 014 3 851 7 779 4 634 750 Rygge 11 405 2 970 5 175 2 738 523 Rælingen 10 723 3 468 3 480 3 344 431 Rødøy 14 746 4 908 3 525 5 670 644 Rømskog 18 486 5 203 9 069 3 500 715 Røros 11 599 3 239 5 335 2 670 355 Røst 11 753 3 681 3 006 4 455 610 Røyken 11 948 3 403 4 469 3 680 396 Røyrvik 17 413 5 343 3 424 8 096 550 Råde 12 050 3 094 4 820 3 781 355 Salangen 15 229 4 340 4 836 5 069 984 Saltdal 17 179 2 754 7 109 6 915 401 Samnanger 15 329 2 093 3 623 9 013 601 Sande 12 258 3 353 5 759 2 581 565 Sande 14 360 4 086 3 389 6 426 459 Sandefjord 9 180 2 578 3 750 2 618 235 Sandnes 9 064 3 614 3 255 1 803 393 Sandøy 14 698 3 746 4 583 5 570 799 Sarpsborg 9 746 1 965 4 199 3 038 545 Sauda 10 311 3 291 2 869 3 833 319 Sauherad 20 400 4 725 9 938 5 250 488 Sel 14 955 2 803 6 040 5 468 645 Selbu 15 590 4 328 6 788 4 013 463 Selje 13 454 3 873 3 231 5 725 625 Seljord 19 010 2 455 7 611 8 516 428 Sigdal 18 851 2 136 7 076 9 073 566 Siljan 13 490 3 904 5 049 4 123 415 Sirdal 11 930 4 020 4 371 3 146 393 Skaun 16 340 3 438 7 411 4 486 1 005 Skedsmo 13 160 4 289 5 328 3 071 473 Ski 15 130 2 653 8 685 3 524 269 Skien 10 600 3 341 4 024 2 833 403 Skiptvet 18 569 2 446 11 009 4 065 1 049 Skjervøy 11 798 4 251 4 925 2 150 471 Skjåk 14 425 2 463 7 660 3 899 404 Skodje 10 799 3 296 3 204 3 823 476 Skånland 18 376 4 813 4 138 9 033 394 Smøla 16 719 3 425 7 040 5 750 504 Snillfjord 13 874 3 438 3 640 6 106 690 Snåsa 18 139 3 631 7 261 6 616 630 Sogndal 12 215 4 163 3 355 3 879 819 Sokndal 12 275 3 563 4 716 3 271 725 Sola 7 503 3 311 2 268 1 530 394 Solund 16 261 4 360 4 488 6 708 706 Songdalen 14 615 3 925 6 185 4 293 213 Sortland 9 848 3 575 2 595 3 056 621 Spydeberg 11 865 3 059 3 938 4 500 369 Stange 14 775 3 848 5 860 4 158 910 Stavanger 8 156 2 996 3 133 1 665 363 Steigen 11 614 2 565 4 250 4 195 604 Steinkjer 11 218 3 375 4 525 2 968 350 Stjørdal 16 348 4 329 7 468 3 851 700 Stor-Elvdal 12 990 3 009 5 286 4 103 593 Stord 14 420 2 523 5 395 5 670 833 Stordal 10 849 4 141 2 665 3 216 826 Storfjord 16 300 3 801 7 020 4 861 618 Strand 15 003 5 141 5 325 4 211 325 Stranda 15 038 4 555 5 056 4 435 991 Stryn 12 590 3 873 3 273 4 985 460 Sula 15 553 3 595 7 755 3 690 513 Suldal 14 991 5 141 4 430 4 950 470 Sund 11 855 2 093 4 830 4 380 553 Sunndal 10 565 3 229 3 188 3 525 624 Surnadal 12 694 3 688 4 800 3 456 750 Sveio 11 008 2 678 3 860 3 770 700 Svelvik 16 004 3 353 6 955 5 131 565 Sykkylven 11 690 2 886 4 606 3 810 388 Søgne 9 321 3 925 2 255 2 903 239 Sømna 10 818 4 334 2 493 3 506 485 Søndre Land 21 399 2 791 9 099 9 069 440 Sør-Aurdal 17 565 2 990 7 775 6 125 675 Sør-Fron 11 289 1 939 4 535 4 276 539 Sør-Odal 12 309 2 358 5 223 4 104 625 Sør-Varanger 11 586 4 165 3 398 3 504 520 Sørfold 12 014 2 943 2 928 5 683 461 Sørreisa 10 813 3 080 3 088 4 148 498 Sørum 17 668 3 689 9 341 4 381 256 Time 10 500 2 875 4 475 2 790 360 Tingvoll 17 130 4 830 5 446 6 330 524 Tinn 16 215 4 453 6 000 5 400 363 Tjeldsund 13 246 5 679 3 131 3 858 579 Tokke 17 288 2 550 9 613 4 800 325 Tolga 22 043 3 978 9 525 7 948 593 Torsken 12 605 4 071 3 086 4 999 449 Tranøy 13 150 3 163 3 538 5 825 625 Tromsø 12 633 5 129 3 813 3 243 449 Trondheim 8 803 2 838 2 964 2 643 359 Trysil 17 264 2 441 5 888 8 343 593 Træna 16 579 3 939 2 626 9 155 859 Trøgstad 16 326 2 768 10 016 3 066 476 Tvedestrand 14 163 3 663 6 600 3 588 313 Tydal 19 140 3 454 7 384 7 803 500 Tynset 15 175 3 114 7 545 3 111 1 405 Tysfjord 18 313 6 750 4 000 6 875 688 Tysnes 11 768 2 615 4 141 4 200 811 Tysvær 13 546 2 575 5 843 4 423 706 Tønsberg 10 463 2 545 4 725 2 704 489 Ullensaker 9 955 3 035 3 730 2 741 449 Ullensvang 18 644 4 459 5 885 7 900 400 Ulstein 12 183 4 086 3 475 4 028 594 Ulvik 13 508 3 119 3 979 5 560 850 Utsira 13 518 3 398 2 669 6 583 869 Vadsø 11 424 3 535 1 961 5 445 483 Vaksdal 9 775 2 093 2 961 4 358 364 Valle 15 363 4 389 5 065 5 336 573 Vang 17 171 2 990 7 093 6 414 675 Vanylven 11 561 3 164 3 949 4 050 399 Vardø 13 318 4 639 3 275 4 863 541 Vefsn 15 173 3 934 6 568 4 004 668 Vega 13 193 3 599 5 850 3 250 494 Vegårshei 16 761 3 625 8 698 4 114 325 Vennesla 15 180 3 925 6 653 4 290 313 Verdal 12 826 3 454 5 270 3 540 563 Verran 17 828 3 706 6 106 7 385 630 Vestby 14 933 3 509 5 565 5 391 468 Vestnes 9 674 2 860 3 485 2 750 579 Vestre Slidre 17 040 2 990 7 750 5 625 675 Vestre Toten 13 138 3 038 5 869 3 656 575 Vestvågøy 8 938 4 306 1 908 2 115 609 Vevelstad 12 676 3 758 3 788 4 616 515 Vik 13 903 4 085 3 394 5 580 844 Vikna 12 541 4 729 3 024 4 124 665 Vindafjord 12 300 2 575 4 885 4 265 575 Vinje 8 845 2 480 3 630 2 390 345 Volda 9 308 3 143 2 220 3 383 563 Voss 15 195 5 396 5 106 4 068 625 Værøy 14 468 5 221 2 558 5 851 838 Vågan 9 525 3 980 2 203 2 700 643 Vågsøy 12 728 3 873 3 828 4 479 549 Vågå 14 471 2 465 5 110 6 419 478 Våler 16 678 3 324 7 040 5 721 593 Våler 16 946 3 878 7 929 4 500 640 Øksnes 13 870 4 275 4 934 3 701 960 Ørland 14 420 3 618 4 480 5 723 600 Ørskog 13 350 2 023 3 578 7 219 531 Ørsta 9 578 3 143 2 888 3 043 505 Østre Toten 18 208 3 145 8 016 6 440 606 Øvre Eiker 11 703 3 403 4 126 3 609 565 Øyer 12 718 3 155 5 083 3 968 513 Øygarden 17 415 2 750 8 263 6 044 359 Øystre Slidre 12 940 2 790 5 825 3 650 675 Åfjord 16 674 3 555 5 458 6 971 690 Ål 15 226 2 990 5 518 4 500 2 219 Ålesund 11 614 3 300 4 899 2 923 493 Åmli 19 255 2 963 8 338 7 586 369 Åmot 17 189 3 051 6 938 6 750 450 Årdal 6 050 2 688 1 500 1 563 300 Ås 10 289 2 520 4 401 2 818 550 Åseral 19 133 3 918 9 193 5 636 386 Åsnes 12 594 3 324 5 756 2 895 619. Dette gjelder blant annet for Oslo, Bergen og Trondheim, mens det i Stavanger er delt i 2, slik at du betaler hvert halvår. Sjekk om du betaler mer enn nabokommunen! Takstene vedtas av skattetakstnemnda og bunnfradrag og skattesats vedtas av kommunestyret høsten 2020. Det vil si, at i et seksjonssameie har du en eksklusiv bruksrett for en gitt del av bygget og eier tomt og bygning sammen med de andre seksjonseierne. Når det beregnes etter denne metoden betaler du per kubikkmeter, og eventuelt et fastledd i tillegg.

Nächster

Eiendomsavgifter

Kommunale avgifter bergen

Årsaken til dette: I de fleste borettslag og store sameier vil de kommunale avgiftene være inkludert i felleskostnadene, mens i mindre sameier, og i noen selveier-leiligheter, kan det hende at avgiften kommer utenom. De som bor kommunedelen Finnøy har 5 promille, delen av Ombo som tidligere tilhørte Hjelmeland har 2 promille. Merk at referansenummeret for din eFaktura er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Andre kommunebaserte tall: Listen over kommunene Sum er summen av utgiftene til avfall, avløp, vann, og feiing.

Nächster