Jehovas vittnen sekt. Är Jehovas vittnen en sekt?

Jehovas vittnens officiella webbplats: autoratingtool.esrb.org

Jehovas vittnen sekt

Något litet om mycket grundläggande nytestamentlig grekiska När vi läser Joh 1:1 så ser vi att ordet Gud uppträder två gånger. Jag vill inte vara kritisk, utan jag vill bara att vi kommer fram till sanningen. Ifrån deras tryckpressar har den mest kultiska litteratur kommit, som någonsin tryckts. Det är också bra att veta att Jehovas vittnen vet mer om Vakttornets lära än om Bibelns lära. Trots att min familjs behandling gjorde mig arg och frustrerad, ifrågasatte jag den aldrig på allvar.

Nächster

Är Jehovas vittnen en sekt?

Jehovas vittnen sekt

Siden erkendte Vagttårnet, at man havde lagt for stor vægt på dette årstal blandt andet med følgende udtalelse: I årene efter 1966 handlede mange Jehovas Vidner i harmoni med ånden i denne vejledning og solgte alle deres ejendele. Det gäller många andra rörelser också. Änglar är huvudsakligen osynliga förutom när Gud i sin allsmäktiga vilja gör dem synliga inför människor för sina speciella ändamål. Det är dom som har kraften och det är hos dem det händer saker. Jehovas Vidner afholder flere møder fordelt hen over en uge. Själv har jag då flyttat med min nya familj 8,5 mil från Eskilstuna.

Nächster

Er Jehovas vitner en sekt?

Jehovas vittnen sekt

Jesus varnade fariseerna för den oförlåtliga synden att häda den helige Ande. Jehovas vittnen har ju en avgud, Vakttornets organisation, dom vet ingenting om Jesus Kristus som frälsare. Jag hälsar på min dotter så ofta jag förmår, och allt verkar bra. Är Vakttornets organisation Guds sanna profet här på jorden? Jag växte upp som ett Jehovas vittne och lämnade rörelsen vid fjorton års ålder. Läs i vers 23 så ser du varför. Jo, vägen ut ur syndens fängelse.

Nächster

Jehovas Vidner

Jehovas vittnen sekt

Vi tycker att Bibeln ska vara auktoriteten för hur man ska tillbe Gud på rätt sätt. Om föräldrarna säger att de ordnar egen hjälp tror man oftast på det, så länge det ser fint ut på ytan. Ena stunden försökte jag smälta in så gott det gick och låtsas som om jag var en av dem, för att i nästa stund tänka att jag var förmer än de. När jag var femton år — ungefär ett år efter mitt utträde ur församlingen — stod jag inte ut med situationen hemma längre. När det uppstod problem löste man dem internt i församlingen.

Nächster

Hur en människa kan påverkas av Jehovas vittnen

Jehovas vittnen sekt

Själv skulle jag vilja kalla Sällskapet Vakttornet, för en typisk sekt. For eksempel spørgsmålet om, hvorfor kroppen ældes, forskellige naturfænomener, hvordan arkæologien bekræfter Bibelen samt spørgsmålet omkring kontra. Innan man undersöker dessa närmare kan det vara bra att fråga Jehovas vittnet hur det kunde tro för en tid, att de även skulle ta avstånd ifrån organtransplantation och vaccinationer? De tror att Han är en slags kraft som Jehova använder, på samma sätt som människan använder elektricitet. Många år efter att de publicerat sin Nya världens översättning 1961 uppmuntrades Jehovas vittnen att kolla upp Grebers nya testamente eftersom den stöder deras. Före skolstarten hade jag fått förbereda mig noggrant inför alla frågor som skulle komma.

Nächster

Vilka sekter är farligast?

Jehovas vittnen sekt

Hon lider av svår ångest och förföljs av mardrömmar. Ingen nationell studieplan i världen hade kunnat ändra på det, eftersom det var en vedertagen sanning bland vittnena. De ville avskilja sig själva ifrån kyrkorna eftersom de ser dem som satans tjänare. Det predikas därför inte för de otroende utan det talar man om med dem som redan är kristna. En välmenande socialsekreterare kallade mig och mina föräldrar till ett samtal. Jag kände så starkt att jag varit snäll mot mig. Många orkar inte be om hjälp en gång till utan sluter sig till gruppen igen.

Nächster