Hirvenmetsästys ajat 2020. Ruoveden Metsästysseura

Kevään 2020 koepäivät

Hirvenmetsästys ajat 2020

Useita hirviä liikkeellä kylän Varvikko pinnassa. Seuran hirvistä on nyt kaadettu viisi 5 aikuista ja kuusi 6 vasaa, eli 8 lupaa. Kettu, tarhattu naali, supikoira, minkki, hilleri ja mäyrä ei ole Koko metsästysvuosi Naarasta, jolla on pentue ei saa kaataa 1. Seuran viidestätoista 15 luvasta on nyt ammuttu seitsemän 7 aikuista ja kuusi 6 vasaa, eli 10 kaatolupaa. Urososuus on 50 % ja vasaosuus 33,3 %.

Nächster

Hirvi

Hirvenmetsästys ajat 2020

Kaikkiaan seuran luvista on nyt kaadettu 3,5 yksikköä. Ampujana oli Jari Niskanen ja Eetu haukkui. Riistanhoitosuunnitelman mukaan on varattu 31:lle nuolukivipaikalle uudet suolakivet. Seuran 16:sta luvasta on nyt kaadettu 10 aikuista ja 6 vasaa eli yhteensä 13 lupaa. Käristyksen ohella hirvenlihan huutokauppa noin klo 14. Seuraa tarkempi aika ja kokouksen päätökset kotisivuilta. Valmisteltiin alamajan polunpaikan kunnostusta ja avarrettiin näkymää järjelle.

Nächster

Helsingin koulujen työ

Hirvenmetsästys ajat 2020

Naarasosuus on 40 % ja vasaosuus 50 %, eli seuran hirvestys toteutui tarkalleen suositusten mukaisesti. Myynnissä on vasan ja noin 3 vuotiaan aikuisen erinomaista lihaa mm. Seuran 12 luvan kiintiöstä on nyt kaadettu 2, joten kaatoprosentti on 16,6 %. Metsästykseen osallistuvat ovat velvollisia noudattamaan metsästyksen johtajan antamia määräyksiä. Vielä on jäljellä enintään 9 aikuista ja 7 vasaa. Jämpti Juice toi emän ja vasan kaatoetäisyydelle Vertinvaaran pohjoisreunaan. Seuran kaatoprosentti on 90,0 %.

Nächster

Metsästys

Hirvenmetsästys ajat 2020

Metsäkaurista saa metsästää ajavaa koiraa käyttäen vain 28. Metsästyksen johtajalla ei ole varsinaista velvollisuutta tarkastaa riistanhoitomaksun ja ampumakokeen suorittamista, mutta hänellä on oikeus pyytää nähtäväkseen kyseiset asiapaperit. Lisäksi on ilmoitettava mahdollisesti muuttuneet tiedot ampumakokeen suorittamispäivä ja ampumaluvan numero. Myydään eniten tarjoaville oikeus pyytää hirviä seuran mailla. Hirvikannan suuruus on yli 150. Samoin naapuriseurojen jäsenet ovat tervetulleita.

Nächster

Helsingin koulujen työ

Hirvenmetsästys ajat 2020

Mikäli seura ei saa kaatolupaa, maksu palautetaan. Seuran lupien 20 lupayksikköä kaatoprosentti on 90,0 %. Hirvimäärä on enintään 11 aikuista. Pekka A ja Timo R käyvät vielä halkomassa koneella metrin mittaiset puut. Jahtihinnat NewFoundlandiin ja Labradorin niemimaalle nykyisin nämä kaksi ovat yksi territorio ovat muuta Kanadaa kalliimpia, mutta saalistakuut ovat myös toista luokkaa. Hirvenmetsästys ja sen johtaminen Jokaisella hirvenmetsästykseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna metsästyslain edellyttämä hirvi- tai karhukoe. Hirviryhmän koko säilynee samana kuin viime syksynä.

Nächster

Työ

Hirvenmetsästys ajat 2020

Hirvilupahakemukset on jätettävä huhtikuun loppuun mennessä. Seuran 16:sta luvasta on nyt kaadettu 10 aikuista ja 5 vasaa eli yhteensä 12,5 lupaa. Lupien kaatoprosentti on 52,5 %. Seuran hirvistä on nyt kaadettu yksi 1 aikuinen ja yksi 1 vasa, eli 1,5 lupaa. Jämpti Tarulle tuli kaksi ja Jämpti Raikulle niin ikään kaksi kaatohaukkua. Ampujana Pekka Lassila ja haukkujana jämpti Taru.

Nächster