Elv i finnmark kryssord. Liste over elver i Troms

Liste over fjorder i Norge

Elv i finnmark kryssord

Kryssord Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter. De norske fjordene er sentrale for. Fjordenes verdi som nasjonalsymbol var allerede «oppdaget» av kunstnere og reisende fra England, Tyskland og Danmark. Det er 1 732 navngitte fjorder i Norge , og er et av områdene i verden med flest fjorder. Dominerende i vassdragsnaturen i fylket er , som sammen sideelva drenerer stort sett hele , og også , som drenerer en betydelig del av indre. Her ser eg fagre fjord og bygder som mange gamle kjemper bar.

Nächster

Synonym til ELV I FINNMARK i kryssord

Elv i finnmark kryssord

Samtidig skjærer de inn i landet og er omgitt av bebyggelse. To av de norske fjordene, og , er kåret til , fordi de representerer «arketypiske fjordlandskap» med «unik naturskjønnhet». Fjorder på Svalbard er ikke med i lengste-lista. Avgrensing av hva som er fjorder og hva som ikke er det, er ikke entydig, heller ikke i norsk navnepraksis. For bedre oversikt er lista delt opp i tre avsnitt: Et for området vest for , et for strekningen fra Nordkapp til og med og et for. Samtidig økte også interessen for den norske bondens liv og levekår, gjerne i de mest isolerte, kulturbevarende strøk av landet. Den lange norske kystlinjen har flere av verdens lengste fjorder, bare har lengre fjorder enn Norge.

Nächster

Liste over fjorder i Norge

Elv i finnmark kryssord

De svarte rutene brukes til å skille ord og setninger. De utmerker seg ved å være særlig dramatiske med bratte og som stuper rett i fjordene. Spesielt markert er dette i Tromsøområdet, hvor fjordene , , og strekker seg langt inn i landet mellom høye fjell, og danner en vassdragsnatur som man vanligvis finner i mere kystnære strøk. Da Norge ble oppdaget : europeernes utrolige opplevelser og inntrykk i det mangslungne fjellandet Norge på 1700- og 1800-tallet. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva. Landskapet er også lavere og elvene slakere, og munner ofte ut i havet gjennom smale daler. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva, og er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden.

Nächster

Synonym til ELV I FINNMARK i kryssord

Elv i finnmark kryssord

Langs kysten i nordvest ligger høye fjell og dype fjorder, med de korte og strie elvene som er så typisk for store deler av norskekysten. En fjord deler gjerne navn med området den ligger ved, og deler av fjorden kan ha ulike navn. Mellom vidda og den ytre kysten ligger fylkets fem store fjorder, , , , og , med store og vidstrakte halvøyer mellom dem. På Finnmarksvidda har det bølgende landskapet små høydeforskjeller, og elvene renner rolig og stille gjennom vidstrakte myr- og skogstrekninger, kun avbrutt av enkelte stryk. Havstykket 290 km langt er heller ikke regnet som fjord her, men nevnes i noen andre oversikter. Flest fjorder er det i det langstrakte fylke, som har opp mot 300 fjorder, mens har om lag 200.

Nächster

Liste over elver i Troms

Elv i finnmark kryssord

Fjordene er som ble dannet av isbreenes framrykk og tilbaketrekning i nedisingsperiodene under , som startet for ca. Havet fylte dalene av ulik bredde, dybde og lengde. Blant de stedene i Norge som har navneleddet -fjord finnes åpne havstykker som Vestfjorden , passasjer mellom to øyer eller mellom en øy og fastlandet, innsjøer, «ekte fjorder» som er dannet gjennom dalformende prosesser, og bredere havområder som skjærer inn i landet, slik som Varangerfjorden og Boknafjorden. Mesteparten av vidda dreneres av to store vassdrag, og , som begge har intrikate dreneringsmønster med utallige innsjøer og vann. De ytre delene av fylket preges av korte og strie elver, i likhet med mesteparten av den norske kysten mot vest. De norske fjordene er et karakteristisk trekk ved. Foto: Frédéric de Goldschmidt Liste over fjorder i Norge viser på det fastlandet fra nord til sør.

Nächster

Elv i finnmark

Elv i finnmark kryssord

Kryssord kom til Europa på 1920-tallet og i 1925 trykket Allers det første kryssordet norske ukeblader. Dette gjelder blant andre , med , , , og , samt et tyvetall andre ferskvannsjøer. I forhold til i Nordland blir dog fjordene bredere og lengre, med store halvøyer mellom dem. På norsk, hvor vi skriver fra venstre mot høyre, blir svarene og setningene plassert i rutenettet fra venstre til høyre og fra topp til bunn. Fra det viddepregede landskapet på disse halvøyene renner mange mellomstore elver ned mot fjordene. Større vassdrag er skilt ut i egne avsnitt.

Nächster

ELV I FINNMARK kryssord synonym

Elv i finnmark kryssord

Lista omfatter kun elver som helt eller delvis ligger i Troms. . Mellom disse to vassdragene ligger , som drenerer deler av den nordlige Finnmarksvidda. To av fjordene, og , står på for naturområder. Lista omfatter kun elver som helt eller delvis ligger i Finnmark. Til Varangerfjorden renner også de store elvene og , som begge har mesteparten av sine nedbørfelt i.

Nächster