Brahman hinduismus. Hinduism: A Christian Perspective

Hinduizmus

Brahman hinduismus

A vallások világkonferenciáján 1893-ban, Vivekanda beszéde volt az első alkalom, hogy a hinduizmust mint univerzális világvallást, Indián kívül mutatták be. Hindu Gods and Worship In light of this understanding of reality, it is difficult to define the role of deities in Hinduism. Meg kell tartóztatnia magát az élvezetektől, a luxustól, többek között nem ehet húst és mézet. Nézetrendszere és filozófiája kísérletet tesz a létezés csaknem minden aspektusának feltárására. A jó és a rossz pusztán vágyaink kivetítése.

Nächster

What is Brahman?

Brahman hinduismus

Ennek ellenére a Védák tartalma gyakorlatilag a legtöbb hindu számára ismeretlen, így ritkán merítenek belőle útmutatást, vagy tanácsot. Elutasította a és fellépett India sok barbár szokása ellen. Az upanisadok óta az istenek rangsora és jelentősége a mitológiákban folyamatosan változott, ma a hindu pantheon első helyét a , azaz a három isten: a megtartó , a pusztító és a teremtő foglalja el. A pantheon tantrikus értelmezése azonban merőben eltérő. We noted earlier that the chief aim in Hinduism is to gain release from the cycle of reincarnation caused by karma—the consequences of past actions, in this or in previous lives! The first is the way of works or karma yoga.

Nächster

brahman

Brahman hinduismus

According to Doniger, the Brahman in the Hindu thought is the uncreated, eternal, infinite, transcendent, the cause, the foundation, the source and the goal of all existence. Egy jellemzően távol van a nagyobb városoktól, erdőkben vagy hegyvidéki régiókban, általában üdítő természeti környezetben fordul elő. ReligionFacts provides free, objective information on religion, world religions, comparative religion and religious topics. A nők is lehetnek guruk, sőt ebben a tevékenységükben a tantrikusok szerint hatékonyabbak is lehetnek a férfiaknál. It is this ignorance that gives rise to our bad actions which result in bad karma. Because of this, most Hindus are vegetarians, refusing to eat animals as they, too, have souls that are reaping the results of their karma.

Nächster

What Is Hinduism?

Brahman hinduismus

They contain hymns, mantras, incantations, and chants that guide ritualistic practices. Hindus believe in reincarnation - a belief that the soul is eternal and lives many lifetimes, in one body after another. A a mellékfolyóival együtt a leginkább tisztelt szent folyó, amelynek vízében a hívő megtisztul bűneitől. Hinduism in India and America Today in India, the caste system that once characterized Hinduism has less impact on how people live, except in the smaller cities and villages. The literature governing these beliefs, pathways, and practices is massive.

Nächster

Brahma

Brahman hinduismus

There is a 12th-century temple dedicated to him in , and also a in. Hindus call this liberation moksha. Above: Brahma temple in , Rajasthan. Ezek következetes alkalmazása a vallási gyakorlatok végzésével együtt biztosítja az ember lelki felemelkedését, elutasításuk pedig erkölcsi és lelki hanyatláshoz vezet. They correlate human time to Brahma's time, such as a being a large cosmic period, correlating to one day and one night in Brahma's existence. Az szócska mint önálló, absztrakt istenség minden mantra kezdetekor elhangzik.

Nächster

Brahman

Brahman hinduismus

Krisna, Visnu nyolcadik inkarnációja iránt a szeretet oly mértékű volt, hogy megjelenésével mindenkit elhomályosított a környezetében. Az aszkéták átmenetet képeznek a szentek és az egyszerű halandók között, de nem abban az értelemben, hogy valamikor ők is szentekké válnak bár szentként tisztelhetik őket , hanem mert az emberi létezés anyagi és misztikus transzcendentális határán léteznek. Es trägt das All, und unberührt genießt es jede 'Eigenschaft'. Azonban a brahmanáktól kiszolgáltatott 16 szentség szanszkára kötelezően csak a magasabb kasztok férfi tagjaira vonatkozik: névadás, első szilárd étel fogyasztása, első kimenetel a házból, első hajvágás. Ezek a feladatok nem egyéni választás vagy kinevezés, hanem öröklődés beleszületés útján kerülnek kiosztásra, az ősidőktől fogva kijelölt szabályok szerint.

Nächster